Style Switcher

Color
Select layout Style

یادداشت های من شماره دو

responsive

یادداشت های من شماره دو

قرار دادن این کلیپ نشان از تایید آن نیست و به جهت نقد و تلطیف فضای حاکم بر #فضای_مجازی که این روزها، بی توجه به محتوی و گاه از سر دلسوزی شاهد آن هستیم، ارائه میگردد؛

علی رغم اینکه بخش عمده صحبتهای ایشان را در برخی سخنرانی ها قبول دارم؛ به عنوان کسی که چه در عمل و چه در علم حداقل ها را با #فرهنگ طی نموده عرض میکنم، این صحبتها نشات گرفته از فهم ناصحیح از #فرهنگ است و کاملا بازی با کلمات یا مغالطه میباشد.
صرف #بیان_خوب و آکسان گذاری مناسب بر روی کلمات، نمیتواند به ما این اجازه را بدهد که در هر حوزه ای ورود و در خصوص آن اظهار نظر کنیم و در نهایت بی شک انحراف [نه به معنای عام] را در پی خواهد داشت. و میشود امروز روزی که نباید بشود آنچه که شد.
شخصیتهای این چنینی با ظرفیت های بسیار عالی، هم خود دچار تضاد میشوند و هم دیگران را در این مسیر قرار میدهند. و ما صرف اینکه حکومت وی را مورد مجازات[هرچند هنوز رای نهایی نشده و به مرحله تجدید نظر نرسیده است] قرار خواهد داد و نه با توجه به ماهیت اصلی اتفاق، #فضای_مجازی را بستری قرار میدهیم برای اشاعه آنچه که خود هنوز به طور کامل بر آن واقف نیستیم….. از جمله اصلی دور نشوم: این بیان نشات گرفته از یک نگاه کاملا غلط از #فرهنگ است…

سوال شد: چرا از یک نگاه غلط؟

در ادامه عرض کردم:
برای توضیح این مطلب باید #فرهنگ را نه فقط به معنای لغوی بلکه به معنای عام شناخت، سپس با راهبردهای آن آشنا شد و در نهایت درک عمیقی از #مهندسی_فرهنگی داشت.
در صورت شناخت کامل، به این نتیجه خواهیم رسید که #فرهنگ هسته مرکزی و اصلی سیستم جامعه و کشور ماست. به عنوان مثال با بررسی سطحی در مشکلات اقتصادی خواهیم یافت بزرگترین مشکل ما در اقتصاد، #فرهنگ_اقتصادی ماست و این نمونه را به خوبی در سیاست، اجتماع و سایر حوزه های دیگر نیز میتوان جستجو کرد.
شاید این جمله را شنیده باشید که “هر پروژه ای باید یک #پیوست_فرهنگی داشته باشد” هرچند که از همین جمله هم برداشتها فقط در حد درک لغوی از واژه #فرهنگ بوده است.

انحصار #فرهنگ در حد واژه و محدود ساختن به حوزه فرهنگی، یعنی تشدید ضعفها و غافل شدن از سایر ابعاد آن. آنچه از صحبت های حجتالاسلامسیدحسنآقا_میری دریافت میشود یعنی همین.

البته که ظاهر کلمات درست است و در هزینه کرد بودجه به نام #فرهنگ و #فرهنگی باید درست عمل کرد اما نمیتوان اینگونه، فعالیت های فرهنگی را به چالش کشید به صرف #بیان_خوب.

سلامت و عاقبت بخیر باشید
محمد بهرامی – ۲۵/دی/۱۳۹۷

بدون دیدگاهارسال دیدگاه