Style Switcher

Color
Select layout Style

مقالات

...

ضرورت بازاریابی فروش کتاب و توسعه کتابخوانی شهروندان با بکارگیری مدل A. I.D.A دربرنامه ریزی تبلیغات بازرگانی

چکیده: هدف اصلی پژوهش بررسی بررسی میزان تاثیر بکارگیری مدل A.I.D.A در برنامه های تبلیغات بازرگانی فروش کتاب و توسعه کتابخوانی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها ، توصیفی پیمایشی است . به منظور بررسی فرضیه های تحقیق، پرسشنامه‌ های محقق ساخته در اختیار ۳۸۴ نفر […]

بیشتر بخوانید

  • 22
  • آذر
  • 1395
...

بررسی میزان تأثیر کتابخانه تلفنی رنگین کمان شهرداری سمنان برافزایش فرهنگ مطالعه ی کودکان و نوجوانان

‫هدف: در پژوهش حاضر هدف بررسی تاثیر منابع مطالعاتی در افزایش نرخ مطالعه کودکان و نوجوانان از طریق کتابخانه تلفنی رنگین کمان شهرداری سمنان که شیوه ای جدید در کشور است می باشد. دانلود و مطالعه فایل

بیشتر بخوانید

  • 18
  • آذر
  • 1395
...

رسالت ما، توسعه شهر به صورتی همه جانبه و شهروند مدارانه است

شهر موجودی زنده است و همانند موجودات زنده مدام در حال تغییر است. رشد و توسعه

بیشتر بخوانید

  • 18
  • آذر
  • 1395
...

عزاداری نباید حق الناس را ضایع کند

رسالت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان، توسعه فعالیتهای فرهنگی در سطح شهر و رشد فرهنگ شهروندی در …

بیشتر بخوانید