Style Switcher

Color
Select layout Style

سیر پنجاه ساله تحولات فن آوری هسته ای در ایران – مهدی علیخانی

responsive

سیر پنجاه ساله تحولات فن آوری هسته ای در ایران – مهدی علیخانی

نویسنده در کتاب حاضر، سیر تحولات پنجاه‌ساله انرژی هسته‌ای در ایران را از سال ۱۳۸۶-۱۳۳۶ نشان داده است تا مخاطب با ابعاد حقوقی ـ سیاسی موضوع انرژی هسته‌ای کشور آشنا شود. ورود دانش هسته‌ای به ایران؛ نقش بازیگران بین‌المللی در مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران؛ و گزارش‌ها و قطع‌نامه‌های صادرشده پیرامون مساله هسته‌ای کشور از جمله عنوان‌های بخش‌های این کتاب است.

این کتاب ۸۸۸ صفحه ای توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۸ در قطع وزیری  به چاپ رسیده است.

بدون دیدگاهارسال دیدگاه