Style Switcher

Color
Select layout Style

رسالت ما، توسعه شهر به صورتی همه جانبه و شهروند مدارانه است

  • 18
  • آذر
  • 1395
responsive

رسالت ما، توسعه شهر به صورتی همه جانبه و شهروند مدارانه است

شهر موجودی زنده است و همانند موجودات زنده مدام در حال تغییر است. رشد و توسعه شهرها نیز نیازمند عوامل مختلفی است و اگر این عوامل همه با هم مهیا نباشند، رشد و توسعه شهرها به صورت تک بعدی انجام خواهد شد. تا چندی پیش در عرصه مدیریت شهری آنچه که از بیشترین اهمیت برخوردار بود، رشد و توسعه و آبادانی شهرها از لحاظ عمرانی بود؛ اما حالا با رویکرد جدید، رشد و توسعه فرهنگی همگام با توسعه عمرانی و فیزیکی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. تمرکز شهرداریها بر انجام فعالیتهای فرهنگی در سطح شهرها گواه روشنی بر این مدعا است. تأسیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان در کنار معاونت فرهنگی شهرداری، گام مثبتی بوده است که خوشبختانه تا به امروز بازدهی قابل توجهی داشته و توانسته با سیاستگذاریهای تازه و بینشی وسیع، جایگاهی درخور برای فرهنگ در عرصه مدیریت شهری ایجاد کند.

آنچه می خوانید توضیحی است مختصر راجع به این سازمان و رسالت و عملکرد آن از زبان محمد بهرامی معاون فرهنگی شهردار و مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان.

بدیهی است که نمیتوان مرز مشخصی میان معاونت فرهنگی و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان قائل بود؛ چرا که در حقیقت فعالیتهای سازمان در تداوم فعالیتهای معاونت فرهنگی است. به عبارتی بهتر باید گفت معاونت یک حالت ستادی دارد، در حالیکه عمده فعالیتهای اجرایی در سازمان پیگیری میشود. سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان فعالیت خود را با رویکرد جدید از اواخر سال ۱۳۸۹ آغاز کرد و این نکته را نباید از نظر دور داشت که اصولاً سازوکار فعالیت سازمانها تسهیل امور اجرایی و جلوگیری از بوروکراسیهای دست وپاگیر اداری است.
فلسفه وجودی

حوزه کاری سازمان با دیگر بخشهای شهرداری کاملاً متفاوت است؛ شهرداری سمنان تا سال ۸۶ کاملاً با رویکرد خدماتی فعالیت میکرد و فقط به پیگیری فعالیتهای عمرانی و خدماتی میپرداخت. اما مشاهدات نشان داده است که اساس شهرهای جدید اینگونه نیست و توسعه عمرانی شهرها بدون توجه به توسعه زیرساختهای فرهنگی امکانپذیر نمیباشد. سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان با هدف عالی ارتقای سطح فرهنگ شهروندی فعالیت کرده و این هدف را از راههای گوناگون پیگیری میکند. این راهها و برنامه ها، از لحاظ ظاهری و محتوایی متفاوت بوده اما از لحاظ هدف نهایی با یکدیگر همسو و همجهت هستند. جشنواره های متعددی که در حوزههای مختلفِ فرهنگی، اجتماعی و هنری برگزار میشوند، یکی از این برنامههاست. ما به بهانه این جشنوارهها مردم را از خانه هایشان بیرون میکشیم و آنها را در معرض ارتباط با دیگر شهروندان قرار میدهیم. در ظاهر ممکن است این جشنواره ها همانند جُنگهایی به نظر برسند که در آنها با استفاده از راههای گوناگون مثل موسیقی، تقلید صدا، تردستی و … سعی در سرگرم کردن مردم داشته باشیم، اما در عمل، هدف نهایی ما کار بر روی روحیه شهروندان و بارور کردن این روحیه است.

اگر بخواهیم فلسفه وجودی تشکیلات فرهنگی مجموعه مدیریت شهری سمنان را در یک جمله به صورتی خلاصه بیان کنیم باید بگوییم: معاونت فرهنگی و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان برای جلوگیری از توسعه شهر به صورت تکبعدی ایجاد شده اند و هدف آنها کمک به گسترش شهر در ابعاد فرهنگی در کنار ابعاد مادی و عمرانی است به طریقی شهروندمدارانه. به همین دلیل است که مشارکت شهروندی برای این مجموعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
شهر سمنان، شهر اخلاق

اما الگویی که ما برای رسیدن به آن تلاش میکنیم، در شعار «شهر سمنان، شهر اخلاق» به خوبی بیان شده است. هدف ما ساختن شهری است که اخلاق در آن حرف اول را میزند و این اخلاق است که در کنار خود قانونمداری، ادب و احترام به حقوق دیگران، دینداری و … را تکمیل خواهد کرد.
ورزش

در حوزه ورزشی، هدف ما بهبود سلامت جسمانی شهروندان است برای داشتن روح و روانی سالم. در این حوزه در چهار بخش با قدرت در حال پیشروی هستیم و خوشبختانه پیشرفتهای چشمگیری داشتهایم. این چهار حوزه عبارتند از: ورزش صبحگاهی، ورزش محلهای، ورزش همگانی و ورزش قهرمانی. از طرف دیگر برای کارکنان ادارات و دستگاههای دولتی و خصوصی، تسهیلات ورزشی ایجاد کردهایم تا این قشر هم بتوانند در کنار کار، فعالیتهای ورزشی خود را نیز ادامه دهند. از جمله طرحهایی که در آیندهای نزدیک در زمینه ورزشی به انجام خواهد رسید، برگزاری مسابقات ورزشی در محلهها در فاصله های زمانی دوماهه است. همچنین جهت احیای بازیهای سنتی، برگزاری یک دوره مسابقات «هفت سنگ» را در دستور کار قرار دادهایم. ابداع دیگری توسط دوستان ما در معاونت ورزشی صورت گرفته است و آن طرح «فوتبال ایستاده» است که خوشبختانه با استقبال خوبی از طرف مردم مواجه شده است. نکتهای که در مورد اینگونه فعالیتها باید در نظر داشت این است که فعالیتهای این چنینی علاوه بر آنکه سلامت جسمانی شهروندان را به همراه خواهد داشت، شور و نشاط را نیز برای آنها به ارمغان خواهد آورد و این چیزی است که هدف نهایی ماست.
فناوری

در حوزه فناوری، تلاش سازمان عمدتاً در جهت رشد و پرورش خلاقیت و ایدههای نو بوده است. پارک علوم سمنان با استفاده از پتانسیلهای بومی و استفاده از نیروهای نخبه شهر تاسیس شده و تلاش شده تا در آن با ساخت ابزار و وسایلی که سالها در کتابهای درسی به صورت نظری با آنها برخورد داشتهایم، محیطی برای برخورد عملی با این ابتکارات ایجاد شود. در حال حاضر روزانه دهها دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی از این مجموعه بازدید میکنند و این خود عاملی است جهت رشد و پرورش ذهنیت این دانشآموزان. همچنین گسترش خدمات الکترونیک و تحقق شعار «شهر الکترونیک، شهروند الکترونیک» در همین زمینه با جدیت در حال پیگیری است.
کتابخانه تلفنی رنگین کمان

و در پایان اگر بخواهم برجسته ترین فعالیتهای سازمان را طی دوره اخیر نام ببرم، باید از «کتابخانه تلفنی رنگین کمان» پیش از همه سخن بگویم. این طرح بدون شک بیشترین بازدهی را میان طرحهای اجرا شده داشته است و همچنان هم در حال گسترش است. در حال حاضر تعداد اعضای این کتابخانه از ۱۰۰۰ نفر به ۷۰۰۰ نفر رسیده است و روزانه چیزی بیش از ۵۰۰ مورد تراکنش کتاب در آن انجام میشود. همچنین در حوزه ورزشی، احداث خانه ورزش محله ها؛ در حوزه فناوری، احداث پارک علوم شهر؛ در حوزه اجتماعی، گسترش مشارکتهای مردمی در مدیریت شهری و در حوزه هنری، تشکیل کمیته زیبا سازی برای استفاده از آثار هنری در طراحی مبلمان شهری برجسته ترین اقداماتی بودهاند که مجموعه معاونت فرهنگی و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان با کمک دیگر نهادها همچون شورای اسلامی شهر سمنان به انجام رساندهاند.

بدون دیدگاهارسال دیدگاه