Style Switcher

Color
Select layout Style

برادران شاه – احمد پیرانی

responsive

برادران شاه – احمد پیرانی

کتاب حاضر تلاشی است برای معرفی برادران محمدرضا پهلوی و نقش و سهم آنها در رویدادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران با استناد به مدارک مختلف به پرسش‌های متعددی از جمله ماجرای کشته شدن شاهپور علیرضا پهلوی و نیز علت اخراج شاهپور حمیدرضا پهلوی از دربار شاهنشاهی و خلع وی از القاب درباری پاسخ داده شده است .این کتاب به‌رغم آن که به معرفی برادران شاه و شرح زندگی خصوصی و پنهان آنها اختصاص دارد، اما زوایایی از وقایع دوران حکومت پهلوی دوم را آشکار می‌سازد .

این کتاب ۳۹۲ صفحه ای توسط انتشارات به آفرین در سال ۱۳۸۲ در قطع وزیری  به چاپ رسیده است.

بدون دیدگاهارسال دیدگاه