Style Switcher

Color
Select layout Style

اندر احوالات راهپیمایی روز قدس…. و باز هم اخلاق…

responsive

اندر احوالات راهپیمایی روز قدس…. و باز هم اخلاق…

به نام خدا …

و سلام…

از میان ده ها هزار نَفَر انسانی که برای راهپیمایی روز قدس آمده بودند بیست  یا سی نَفَر بر علیه رییس جمهور شعار دادند!
بر فرض اینکه این اقدام از قبل سازماندهی نشده باشد، خطای چند آدم بی تدبیر را اینگونه تعمیم دادن و کلیت جریانِ مقابل را تخریب کردن (و حتی به رهبری کشاندن) اوج رذالت است.

هرگونه عمل ضد اخلاقی، چه توهین باشد چه تحقیر، چه تخریب باشد چه دروغ، مغموم و ناپسند است.
اما به بازی گرفتن این اتفاق و تعمیم دادن آن به کل جریان مخالف بدتر از آن است.
کاش اندکی تفکر…. اندکی انصاف و اندکی بیداری…
اما مظلوم سازی و مظلوم نمایی و موج سواری بر احساسات مردم در ذات این جریان است.
روزی فرا خواهد رسید که حقائق فاش شود و مردم بفهممند که این جریان چه خیانتها بر احساسات پاکشان کرده است.
تا کنون منافیقینِ معدوم، مظلومِ شهید خطاب شدند و حال از امروز بنی صدر خائن (۱) ، محبوب و محجوب…

کاش عقل و شعورمان را به دست کسانی نمیسپردبم که با توهین مطلق،  {اما شکلات پیچ شده } در ایام انتخابات، با دروغ و ترساندن مردم از دیوارکشی خیابان و جنگ ، با آن بازی کردند.

به هر حال همه ما کلیت یک نظامیمم. نباید اجازه میدادیم یکی از مهمترین شعائر و آرمانهای نظام و انقلاب به راحتی تحت الشعاع یک حرکت ناپخته گردد که متاسفانه با موج رسانه ای و زنجیره ای به راحتی این اتفاق افتاد. یادمان نرود چه چیزی را فدای چه چیزی کردیم… (خطابم به هر دو سوی این ماجراست).

رییس جمهور رییس جمهور است. چه دکتر حسن روحانی باشد و چه محمود احمدی نژاد…

منتخب مردم و است و تایید و تنفیذ شده رهبری. پس احترام وی بر همگان واجب است. و هرگونه هتاکی و بی احترامی ناشایست است و ناپسند. حال چه در جمع راهپیمایان روز قدس، عده ای معلوم الحال باشند و یا پای درس و منبر آیت الله صانعی منتخب مردم را “حرام زاده بخوانند..

اما کاش مدعیان اخلاق و طرفداران دموکراسی، آن زمان هم سینه چاک قانون بودند.

محمد بهرامی – ۴ / تیرماه / ۱۳۹۶

 

(۱): لطفا اسناد خیانت بنی صدر را مطالعه نمایید…

بدون دیدگاهارسال دیدگاه